Thông Báo Quan Trọng

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

Dành cho những ai quan tâm:

Yêu cầu ngừng sử dụng sản phẩm liên quan đến men gạo đỏ (Beni-Koji) và thông báo thu hồi tự nguyện

Công ty Dược phẩm KOBAYASHI Co., Ltd. (Trụ sở chính: Osaka, Nhật Bản; Chủ tịch: Akihiro Kobayashi) trân trọng thông báo, chúng tôi đã nhận được báo cáo về các vấn đề liên quan đến thận ở những khách hàng sử dụng sản phẩm "thực phẩm chức năng từ men gạo đỏ (Beni-Koji)", một trong những sản phẩm chúng tôi đang phân phối. Phản hồi trước thông tin này, chúng tôi đã tiến hành phân tích thành phần của sản phẩm cũng như nguyên liệu men gạo đỏ (Beni-Koji) được sử dụng trong sản phẩm (do chúng tôi sản xuất) và phát hiện ra rằng một số thành phần của men gạo đỏ (Beni-Koji) có thể không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi.

Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể xác định chính xác thành phần nào hoặc không thể xác định rõ ràng hệ quả khi tiếp tục sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, như một biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lan rộng của rủi ro sức khỏe đối với khách hàng của mình, chúng tôi đã quyết định thực hiện việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan đến men gạo đỏ (Beni-Koji) được liệt kê dưới đây.

Kobayashi Pharmaceutical không phân phối bất kỳ thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm chức năng nào tại Việt Nam, bao gồm cả các chất bổ sung có liên quan, thông qua các kênh chính thức bởi các nhà phân phối được ủy quyền.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho khách hàng và các bên liên quan. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.

<Sản phẩm liên quan>
Những bảng sau đây là các tệp không thể chỉnh sửa trực tiếp, nhưng bạn có thể tùy nghi chỉnh sửa nếu cần trong quá trình thu hồi sản phẩm.

Men gạo đỏ (Beni-Koji): các thành phần được bán cho khách hàng qua kênh B2B (nhà phân phối: Kobayashi Pharmaceutical Value Support Co., Ltd.) cũng nằm trong danh sách thu hồi tự nguyện này và nhà phân phối đang liên hệ với các nhà cung cấp để giải quyết việc thu hồi tự nguyện trên cơ sở cá nhân.